Đào tạo

  • Hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ VLVH

    Hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học, liên thông đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học. Thí sinh tham gia dự tuyển nộp hồ sơ tuyển sinh (theo mẫu của Trường Đại học Quy Nhơn) gồm các loại giấy tờ sau
  • Thông báo tuyển sinh liên thông đại học VLVH năm 2023

    Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học và liên thông đại học cho người có bằng đại học, hình thức đào tạo vừa làm vừa học, lớp mở tại Trường Đại học Quy Nhơn
  • Sổ tay tuyển sinh VLVH năm 2023

    Với chương trình đào tạo vừa làm vừa học tại Trường Đại học Quy Nhơn, bạn sẽ có cơ hội học tập tại một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và có thể áp dụng kiến thức đã học vào công việc của mình ngay khi còn đang học tập.