Đào tạo

  • Thông báo tuyển sinh liên thông đại học VLVH năm 2024

    Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học và liên thông đại học cho người có bằng đại học, hình thức đào tạo vừa làm vừa học, lớp mở tại Trường Đại học Quy Nhơn và các đơn vị liên kết
  • Hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ VLVH

    Hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học, liên thông đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học. Thí sinh tham gia dự tuyển nộp hồ sơ tuyển sinh (theo mẫu của Trường Đại học Quy Nhơn) gồm các loại giấy tờ sau